Na czym polega Akcja (zasady)

Koordynatorzy regionalni

Osoby i instytucje wspierające - sponsorzy akcji

Kalendarz wyborczy

Listy kandydatów

Powrót do strony głównej

WYBIERZMY ALTERNATYWNY

,,SEJM POLEK I POLAKÓW"


AKCJA EDUKACYJNA (czwarta edycja 2021)Na czym polega Akcja (zasady)Akcja odbywać się będzie w maju 2021 w ośmiu miejscowościach na terenie Polski (Białystok, Ciechanów, Gdańsk, Krosno, Lublin, Szczecin, Warszawa, Wrocław)

Akcja przeznaczona jest dla wszystkich Polek i Polaków, osób indywidualnych, grup formalnych i nieformalnych, stowarzyszeń nawet partii politycznych. Uczestnictwo w akcji będzie wiązać się z szansą na zdobycie nagród: dyplom; jednorazowa dieta poselska w wysokości 100zł; uścisk dłoni organizatorów; przewidziane są też drobne upominki.

Akcja edukacyjna będzie polegać na przeprowadzeniu (symulowanych) wyborów do Alternatywnego Sejmu Polek I Polaków.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym trzeba do 16 maja 2021 zgłosić swoją kandydaturę do jednego z koordynatorów regionalnych(*) gdzie kandydatem jak i wyborcą może być każda Polka i Polak którzy ukończyli 16 rok życia. Będą to wybory tzw. pięcioprzymiotnikowe (tajne, bezpośrednie, równe, powszechne, proporcjonalne), gdzie będziemy zgłaszać kandydatów indywidualnych lub listy od 1 do 10 osób Wybory odbędą się 20 – 23 maja 2021r
PATRONAT MEDIALNY