Koordynatorzy NFP

Pierwszy Kongres 10 czerwca 2017rNarodowy Front Polski


- Jeżeli jesteś osobą narodowości polskiej,

- Jeżeli jesteś zwolennikiem suwerennego, narodowego państwa polskiego, państwa respektującego Prawo Naturalne, które współcześnie najlepiej można utożsamić z Systemem Wartości Chrześcijańskich.

- Jeżeli domagasz się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

- Jeżeli domagasz się wydalenia imigrantów

wstąp do nas, zadzwoń do jednego z koordynatorów Narodowego Frontu Polski!

Kolejne posiedzenie Rady Frontu

sobota 9 września 2017r

Kolejne posiedzenie Rady Frontu odbędzie się w Warszawie ul. Wspólna 51a o godz. 12.00 (tu mapka). Przy wejściu należy okazać dowód tożsamości. Wykaz osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu Rady Frontu poniżej. W razie dodatkowych pytań informacja tel. - 605 373 960.

Aktualna lista uczestników - chronologicznie - - Lista Rankingowa - - Rada Frontu

UWAGA ! po posiedzeniu Rady Frontu odbędzie się w tym samym miejscu (tu mapka) o godz. 16.00 spotkanie otwarte dla wszystkich Polek i Polaków (nie dotyczy osób wcześniej wydalonych z NFP) gdzie przedstawimy idee naszego Frontu oraz odpowiemy na wszystkie pytania. Jednym z tematów będzie powołanie warszawskiego oddziału NFP.