Aktualności NFP

Koordynatorzy NFP

Oddziały NFP

Pierwszy Kongres W-wa 10 czerwca 2017r

Drugi Kongres Czosnów 16 grudnia 2017r.

Trzeci Kongres W-wa 16 czerwca 2018r.
Narodowy Front Polski


- Jeżeli jesteś osobą narodowości polskiej,

- Jeżeli jesteś zwolennikiem suwerennego, narodowego państwa polskiego, państwa respektującego Prawo Naturalne, które współcześnie najlepiej można utożsamić z Systemem Wartości Chrześcijańskich.

- Jeżeli domagasz się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

- Jeżeli domagasz się wydalenia imigrantów

Wstąp do nas!

Zadzwoń do jednego z koordynatorów Narodowego Frontu Polskiego!

Koordynatorzy NFP

- Kontakt - bezpośrednio tel. - 605 373 960Kolejne posiedzenia Rady Frontu będą odbywać się zdalnie


Kolejne posiedzenia Rady Frontu będą odbywać się zdalnie raz w miesiącu.

W razie dodatkowych pytań informacja - tel. - 605 373 960.Aktualna lista uczestników - chronologicznie - - Lista Rankingowa - - Rada Frontu*