Na czym polega Akcja (zasady)

Koordynatorzy regionalni

Osoby i instytucje wspierające - sponsorzy akcji

Kalendarz wyborczy

Listy kandydatów

Powrót do strony głównejWYBIERZMY ALTERNATYWNY

,,SEJM POLEK I POLAKÓW"AKCJA EDUKACYJNA (czwarta edycja 2021)Kalendarz wyborczy

1. Do 16 maja 2021r. zgłaszamy listy kandydatów

2. W dniach 21 – 23 maja 2021r. wyboryOrdynacja wyborcza

1. Wybory są równe, proporcjonalne, bezpośrednie, powszechne, tajne. (niema progu wyborczego) patrz - Wybory pięcioprzymiotnikowe

2. Bierne i czynne prawo wyborcze mają Polki i Polacy którzy ukończyli 16 lat.

3. Do 2 maja należy zgłosić 1 lub więcej-osobowe listy kandydatów (do 10 osób) , kandydaci mogą też zgłaszać własne kandydatury indywidualnie.

4. Listę kandydatów zgłasza pełnomocnik komitetu wyborczego. Kandydaci indywidualni są traktowani jako listy jednoosobowe (komitet wyborczy, pełnomocnik i kandydat w jednej osobie).

5. Te same osoby mogą być członkami danego komitetu wyborczego, kandydatami z jego listy oraz być pełnomocnikiem listy.

6. Żaden członek danego komitetu wyborczego, kandydat z jego listy oraz pełnomocnik tej listy nie może w tych wyborach być równocześnie członkiem innego komitetu wyborczego, kandydatem z innej listy oraz pełnomocnikiem innej listy.

7. Do listy kandydatów pełnomocnik załącza zgody kandydatów na kandydowanie z listy danego komitetu. Kandydat indywidualny zgłasza sam swoją kandydaturę.

8. Po 2 maja publikuje się w na stronie AKCJI EDUKACYJNEJ listy kandydatów wraz z ich numerami i adresami stron z prezentacją kandydatów.

9. Numerylist są ustalane zgodnie z regulaminem. (patrz Regulamin ustalania kolejności (numerów) list kandydatów)

10. Głosowanie odbywa się przez zaznaczenie numeru listy i numeru na liście (podobnie jak w lotto) - (przykład)

11. Liczbę mandatów dla listy wyznacza się za pomocą Metody Bardońskiego ( zmodyfikowana Metoda Sainte-Laguë ). (patrz - Metoda Bardońskiego)

12. Mandaty przypadające na daną listę obejmują kandydaci którzy zdobyli najwięcej głosów na tej liście. W przypadkach spornych, gdzie kandydaci mają tę samą liczbę głosów, mandat obejmuje(ą) ten(ci) kandydat(ci) który(rzy) ma(ją) wyższą pozycję na tej liście.
PATRONAT MEDIALNY