Na czym polega Akcja (zasady)

Koordynatorzy regionalni

Osoby i instytucje wspierające - sponsorzy akcji

Kalendarz wyborczy

Listy kandydatów

Powrót do strony głównejWYBIERZMY ALTERNATYWNY

,,SEJM POLEK I POLAKÓW"AKCJA EDUKACYJNA (czwarta edycja 2021)Metoda d'Hondta? - Metoda Sainte-Laguë? - Metoda Hare'a-Niemeyera? czy Metoda Bardońskiego?są to metody (algorytmy) służące do wyznaczania liczby mandatów zdobytych przez daną listę w okręgu w zależności od liczby głosów uzyskanych przez tę listę. Z trzech pierwszych Metoda Hare'a-Niemeyera jest najlepsza, najbardziej proporcjonalna ale i ona nie radzi sobie z listami zbyt krótkimi, gdzie może przypadać więcej mandatów na listę niż jest kandydatów oraz nie radzi sobie w przypadkach spornych gdzie tzw. reszta jest jednakowa dla kilku kandydatów.

Wolna od tych wad jest Metoda Bardońskiego.

Metoda Bardońskiego jest:

proporcjonalna

umożliwiająca wystawianie niepełnych list a nawet jednoosobowych

prosta i intuicyjna w zastosowaniu.

jednoznacznai przejrzystaWariant szczególny do zastosowania w Akcji Edukacyjnej 2021

Wariant ogólny do zastosowania przy dowolnej liczbie mandatów


PATRONAT MEDIALNY