Aktualności NFP

Koordynatorzy NFP

Oddziały NFP

Pierwszy Kongres 10 czerwca 2017rNarodowy Front PolskiPierwszy Kongres Założycielski Narodowego Frontu Polski

10 czerwca 2017r

Rada Frontu (1-sza kadencja)Wojciech Bardoński
Maria Kuczyńska
Mateusz Mielnik
Włodzimierz Magalski
Waldemar Kazimierz Markowski
Dariusz Jaworowski
Marcin Jagodzinski (*)
Edyta Pietuchowska (*)
Marian Barański
Antoni Jankowski (*)
Roland Dubowski

Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 05 listopada 2017r.

Pan Maciej Poręba (nr 100 na liście sygnatariuszy) zostaje zawieszony na czas nieokreślony w prawach członka w Narodowym Froncie Polskim za niesubordynację. Pan Maciej Poręba był członkiem Rady Frontu w związku z tym od 06 listopada 2017r. Rada Frontu liczy 11 osób.

Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 10 października 2017r.

Narodowy Front Polski przyjmuje prośbę Pana Karola Szwalbe (nr 168 na liście sygnatariuszy) o opuszczenie NFP. Pan Karol Szwalbe był członkiem Rady Frontu w związku z tym od 11 października 2017r. Rada Frontu liczy 12 osób.

Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 05 października 2017r.

Pan Wojciech Olszański (nr 2 na liście sygnatariuszy) zostaje zawieszony na czas nieokreślony w prawach członka w Narodowym Froncie Polskim za niesubordynację. Pan Wojciech Olszański był członkiem Rady Frontu w związku z tym od 06 października 2017r. Rada Frontu liczy 13 osób.

(*) Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 09 września 2017r.

Państwo Marcin Jagodzinski (nr 164 na liście sygnatariuszy); Edyta Pietuchowska (nr 174 na liście sygnatariuszy); Antoni Jankowski (nr 40 na liście sygnatariuszy) zostają tymczasowo ograniczeni w prawach członka Rady Frontu za zbyt niską frekwencję, do czasu poprawy frekwencji będą pozbawieni prawa głosu, nie będą też uwzględniani przy ustalaniu kworum.

Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 8 września 2017r.

Narodowy Front Polski przyjmuje prośbę Pana Marcina Skalskiego-Truskolaskiego (nr 91 na liście sygnatariuszy) o opuszczenie NFP. Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi za owocną pracę w szeregach NFP oraz liczymy w dalszym ciągu na współpracę. Pan Marcin Skalski-Truskolaski był członkiem Rady Frontu w związku z tym od 9 września 2017r. Rada Frontu liczy 14 osób.

Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 29 sierpnia 2017r.

Narodowy Front Polski przyjmuje prośbę Pana Kamila Glizia (nr 88 na liście sygnatariuszy) o opuszczenie NFP. Bardzo dziękujemy Panu Kamilowi za owocną pracę w szeregach NFP oraz liczymy w dalszym ciągu na współpracę. Pan Kamil Glizia był członkiem Rady Frontu w związku z tym od 30 sierpnia 2017r. Rada Frontu liczy 15 osób.

Decyzja nr 2 Rady Frontu z dnia 30 czerwca 2017r.

Pan Marek Blizna (nr 131 na liście sygnatariuszy) zostaje wydalony z Narodowego Frontu Polskiego za działanie na jego szkodę. Pan Marek Blizna był członkiem 17-osobowej Rady Frontu w związku z tym od 1 lipca 2017r Rada Frontu liczy 16 osób.


powrót na stronę NFP