Inicjatywa współpracy w ramach federacji

Narodowy Front Polski


1. Kim jesteśmy

- Po kolejnych Marszach Niepodległości, które liczebnie osiągnęły pułap nawet 150 000 a mając świadomość że co najmniej drugie tyle polskich patriotów stanęło do walki o Polskę dla Polaków, jest to kolejna, oddolna próba zjednoczenia środowisk narodowych i patriotycznych, wszystkich chcących służyć Narodowi Polskiemu


2. co nas łączy

- Jesteśmy osobami narodowości polskiej

- Jesteśmy zwolennikami suwerennego, narodowego państwa polskiego, państwa respektującego Prawo Naturalne, które współcześnie najlepiej można utożsamić z Systemem Wartości Chrześcijańskich.

- Domagamy się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

- Domagamy się wydalenia imigrantówListy sygnatariuszy - delegatów (osoby które zgodziły się na opublikowanie swoich nazwisk i reprezentowanie swoich środowisk na Kongresie )


powrót na stronę NFP