Inicjatywa współpracy w ramach federacjiNarodowy Front Polski


1. Kim jesteśmy

- Po kolejnych Marszach Niepodległości, które liczebnie osiągnęły pułap nawet 150 000 a mając świadomość że co najmniej drugie tyle polskich patriotów stanęło do walki o Polskę dla Polaków, jest to kolejna, oddolna próba zjednoczenia środowisk narodowych i patriotycznych, wszystkich chcących służyć Narodowi Polskiemu


2. co nas łączy

- Jesteśmy osobami narodowości polskiej

- Jesteśmy zwolennikami suwerennego, narodowego państwa polskiego, państwa respektującego Prawo Naturalne, które współcześnie najlepiej można utożsamić z Systemem Wartości Chrześcijańskich.

- Domagamy się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

- Domagamy się wydalenia imigrantów


3. forma organizacyjna

- Narodowy Front Polski nie jest partią

- Narodowy Front Polski skupia przedstawicieli partii i stowarzyszeń bliskich nam ideowo oraz osoby indywidualnie


4. nasz cel

- Rozproszeni przez intrygi wrogów ojczyzny zjednoczyć się w jeden front

- razem stanąć do wyborów samorządowych i parlamentarnych

- przywrócic Narodowi Polskiemu rolę gospodarza w naszej ojczyżnie


5. formy działania

- przygotowanie uczestników do kandydowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych itp

- współpraca ze stronnictwami bliskimi nam ideowo (wspólny start w wyborach )

- organizowanie debat, szkoleń praca ideowo wychowawcza itp.

- udział w marszach, demonstracjach itp.

- zbieranie podpisów, rozdawanie ulotek itp.


6. struktura organizacyjna

- Narodowy Front Polski składa się z frakcji których wspólnym mianownikiem są deklaracje i postulaty zawarte w punkcie 2.

- najwyższym organem władzy Narodowego Frontu Polski jest Rada Frontu

- Rada Frontu jest wybierana, conajmniej raz do roku w wyborach demokratycznych tj. tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych, proporcjonalnych (tzw pięcioprzymiotnikowych) Ordynacja wyborów do Rady Forum jest wzorowana na tej z 1918 r. przyjętej przez Obóz Narodowy w wyborach do Sejmu (*)

- Rada Frontu wyznacza organa wykonawcze: rzecznika prasowego; sekretarza; prezesa; administratora strony internetowej; pełnomocników wojewódzkich, powiatowych, gminnych itp

- Rada Frontu sama rozstrzyga spory lub powołuje Sąd Koleżeński

- Rada Frontu pełni funkcje rewizyjne lub powołuje Komisję Rewizyjną
Plan działania


  1. Przedstawiamy uszeregowane listy uczestników , weryfikujemy i łączymy (na suwak) w jedną uszeregowaneą listę

  2. wyznaczamy terminy i lokale wyborcze np. na 10 czerwca 2017 r

  3. powołujemy Narodowy Front Polski - wybieramy Radę Frontu (statut i regulaminy wzorujemy na przykładzie Klubu Narodowej Demokracji)

  4. nadał apelujemy o zjednoczenie w oparciu o doły nie o ,,wodzów'' np. Na Marszu Niepodległości (ulotki; media społecznościowe)

(*)

Ordynacja wyborcza stosowana przez nas będzie wywodziła się z przyjętej w 1918r przez Obóz Narodowy ordynacji wyborczej do Sejmu RP a obecnie stosowanej w nowej wersji przez Klub Narodowej Demokracji ( Ordynacja wyborcza 1918 2.0 )

- przyjęta formuła wyborów demokratycznych ustali hierarchię uczestników Frontu i umożliwi w przyszłości bezkonfliktowe wytypowanie naszych kandydatów w wyborach samorządowych, parlamentarnych itp. Także w koalicji z partiami i stowarzyszeniami bliskimi nam ideowo

Wojciech Bardoński

Klub Narodowej Demokracji

tel. 605373960

załączniki:


ORDYNACJA WYBORCZA 1918 2.0


Liczba radnych – tabela


ordynacja wyborcza 1918 (ISAP)


ordynacja wyborcza 1918 (Dziennik Ustaw)


Deklaracje; przydatne wzory druków itp.


powrót na stronę NFP

.