Protokoły z posiedzeń Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków

Forum Polskiej Inicjatywy Społecznej Na Rzecz Demokracji.

Moderator: ASPiP

Protokoły z posiedzeń Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków

Postprzez Maria Kuczyńska » 22 Sie 2013 07:50

Protokół 1 Posiedzenia Sejmu Drugiej Kadencji Polskiej Inicjatywy Społecznej Na Rzecz Demokracji - ,, Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków''.

1.Z pośród dwudziestu zaproszonych osób wyłonionych w wyborach JOOW 12.05.2013r. stawiło się osiem osób.

1.Pani Krystyna Dajnowska
2.Pan Edmund Fila
3.Pan Kazimierz Hinz
4.Pan Zbigniew Kiluk
5.Pani Maria Kuczyńska
6.Pan Henryk Swoł
7.Pan Sławomir Andrzej Zakrzewski
8.Pan Ryszard Zieliński

2.Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie komunikatu przewodniczącego inicjatywy JOOW pana Wojciecha Bardońskiego, dotyczącego wyników wyborów z 12 maja 2013 roku.
3.Wybór Marszałka Seniora,którym został wyłoniony pan Kazimierz Hinz.
4.Wybór Marszałka II kadencji.
Marszałkiem został wybrany pan Zbigniew Kiluk jednogłośnie.
5.Wybór Sędziego Sądu Koleżeńskiego.
Zostały zgłoszone dwie kandydatury - pani Krystyna Górniak i pan Wojciech Bardoński.
Sędzią Sądu Koleżeńskiego został wybrany pan Wojciech Bardoński.
7.Zgłaszanie projektów uchwał.
Zgłoszono cztery uchwały o numerach od 1 - 4 viewtopic.php?f=12&t=130
8.Zamknięcie obrad przez pana Marszałka.
Maria Kuczyńska
 
Posty: 13
Rejestracja: 01 Lip 2013 16:45

Protokół 2 sesji 2 kad. Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków

Postprzez Maria Kuczyńska » 22 Wrz 2013 18:59

Protokół 2 sesji 2 kadencji Polskiej Inicjatywy Społecznej Na Rzecz Demokracji ,, Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków''

1.Otwarcie 2 sesji 2 kadencji
Pan Marszałek Zbigniew Kiluk otworzył obrady.
2.Lista i ustalenie quorum
Sekretarz Kancelarii Sejmu - Maria Kuczyńska sprawdziła listę obecności osób pełniących rolę posłów zwyczajnych. Na pierwszej sesji, z pośród 20 osób wyłonionych w wyborach 12.05.2013r. stawiło się 8 osób, na drugiej sesji dołączyło jeszcze 4, z czego wynika że liczba osób pełniących rolę posłów zwyczajnych wzrosła do 12.Ponieważ wszyscy byli obecni Marszałek ogłosił że mamy quorum.
Lista osób obecnych
1.Dariusz Ciesielski
2.Krystyna Dajnowska
3.Edmund Fila
4.Kazimierz Hinz
5.Zbigniew Kiluk
6.Maria Kuczyńska
7.Eugeniusz Murawski
8.Ryszard Nosiński
9.Henryk Swoł
10.Maryla Wichowska
11.Sławomir Andrzej Zakrzewski
12.Ryszard Zieliński
3.Wnioski formalne
Nr.5 Zgłoszony przez Pana Ryszarda Zielińskiego o powołanie posła honorowego - Panią Hannę Starzyk link
Nr.6 Zgłoszony przez Panią Marię Kuczyńską w sprawie referendum (apel do Warszawiaków) - link
Nr.7 Zgłoszony przez Pana Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego o powołanie posła honorowego - Pana Adama Bednarczyka -link
4.Głosowania:
Nr.1
1.Tytuł - Definicja (Polki) Polaka
2.Autor - Wojciech Bardoński
3.Poseł zgłaszający w imieniu (Polki Polaka) - Sławomir Andrzej Zakrzewski
Wyniki głosowania
Za zgłoszonym projektem uchwały przez Pana Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego opowiedziało się:
11 osób za przyjęciem uchwały
przeciw - 0
wstrzymał się - Pan Dariusz Ciesielski
Zdecydowana większość świadczy, iż projekt uchwały został przyjęty.
Nr.3
1.Tytuł - powołanie posłów honorowych
2.Autor - Maria Kuczyńska
3.Poseł zgłaszający - Maria Kuczyńska
Za zgłoszonym projektem uchwały przez Panią Marię Kuczyńską opowiedziało się:
13 osób - za przyjęciem uchwały
przeciw - 0
wstrzymał się - Pan Dariusz Ciesielski
Zdecydowana większość świadczy, iż projekt uchwały został przyjęty.
Nr.4
1.Tytuł - powołanie posła honorowego
2.Autor - Ryszard Zieliński
3.Poseł zgłaszający - Ryszard Zieliński

Józefa Kazimierza Styrnę z Kęt
Za zgłoszonym projektem uchwały przez Pana Ryszarda Zielińskiego opowiedziało się:
12 osób - za przyjęciem uchwały
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 osoby
Zdecydowana większość świadczy, iż projekt uchwały został przyjęty.
6.Zamknięcie obrad
Pan Marszałek Sejmu - Zbigniew Kiluk zamknął obrady.
Maria Kuczyńska
 
Posty: 13
Rejestracja: 01 Lip 2013 16:45

Re: Protokoły z posiedzeń Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków

Postprzez Maria Kuczyńska » 26 Paź 2013 17:47

Protokół 3 sesji 2 kadencji Polskiej Inicjatywy Społecznej Na Rzecz Demokracji ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków''

1.Otwarcie 3 sesji 2 kadencji

Marszałek Sejmu - Zbigniew Kiluk otworzył obrady.

2. Lista obecności i ustalenie quorum.

Sekretarz Kancelarii Sejmu - Maria Kuczyńska sprawdziła listę obecności,osób pełniących rolę posłów zwyczajnych.Na 3 sesji z pośród 12 osób stawiło się 9. Ponieważ liczba posłów obecnych była większa niż połowa, Marszałek Sejmu ogłosił że mamy quorum.
Lista osób obecnych
1.Dariusz Ciesielski
2.Krystyna Dajnowska
3.Edmund Fila
4.Zbigniew Kiluk
5.Maria Kuczyńska
6.Eugeniusz Murawski
7.Henryk Swoł
8.Sławomir Andrzej Zakrzewski
9.Ryszard Zieliński

3. Głosowania

a) nr.2 z kolejki projektów uchwał
1.Tytuł - Projekt Konstytucji
2.Autor - Kazimierz Styrna
3.Poseł zgłaszający w imieniu Polki i Polaka - Ryszard Zieliński
4.treść:Alternatywny Sejm Polek i Polaków popiera projekt Konstytucji P.Kazimierza Styrny z Kęt
Za zgłoszonym projektem uchwały przez P.Ryszarda Zielińskiego skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' zagłosowało za przyjęciem uchwały:
za - 2 osoby
1.Ryszard Zieliński
2.Henryk Swoł
przeciw - 2 osoby
1. P.Dariusz Ciesielski
2.P.Sławomir Andrzej Zakrzewski
wstrzymało się - 5 osób
1. P.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Zbigniew Kiluk
4.Maria Kuczyńska
5.Eugeniusz Murawski

Projekt uchwały został odrzucony.

b) nr.5 z kolejki projektów uchwał
1.Tytuł - powołanie posła honorowego
2.Autor - Ryszard Zieliński
3.Poseł zgłaszający - Ryszard Zieliński
4.treść : Polska Inicjatywa Społeczna Na Rzecz Demokracji - " Alternatywny Sejm Polek i Polaków" ma zaszczyt zaprosić Panią Hannę Starzyk z Nowego Miasta do naszej Inicjatywy, w charakterze posła honorowego.Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę.
Za zgłoszonym projektem uchwały przez P.Ryszarda Zielińskiego skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' zagłosowało za przyjęciem uchwały:
za - 6 osób
1.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Zbigniew Kiluk
4.Maria Kuczyńska
5.Eugeniusz Murawski
6.Sławomir Andrzej Zakrzewski
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 osoby
1.Dariusz Ciesielski
2.Henryk Swoł

Uchwała została przyjęta.

c)nr.6 z kolejki projektów uchwał
1. Tytuł - Apel do Warszawiaków.
2. Autor - Maria Kuczyńska
3. Poseł zgłaszający - Maria Kuczyńska
4. Proszę o przegłosowanie projektu za miesiąc
5. Treść poniżej:

Treść uchwały:

Polska Inicjatywa Społeczna Na Rzecz Demokracji - ,,Alternatywny Sejm Polek i Polaków'' apeluje do mieszkańców Warszawy o jak najliczniejszy udział w referendum.
Tylko od Warszawiaków zależy, czy jako społeczeństwo obywatelskie, będą demokratycznie rozliczać urzędników miejskich, za dobrą służbę nagradzać a za złą karać, czy jako feudalny lud będą zdani na łaskę lub niełaskę władców miasta.
Za zgłoszonym projektem uchwały przez P.Marię Kuczyńską skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' zagłosowało za przyjęciem uchwały:
za - 6 osób
1.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Zbigniew Kiluk
4.Maria Kuczyńska
5.Eugeniusz Murawski
6.Sławomir Andrzej Zakrzewski
przeciw - 0
wstrzymało się - 2 osoby
1.Dariusz Ciesielski
2.Henryk Swoł

Uchwała została przyjęta.

d)nr.7 z kolejki projektów uchwał
1. Tytuł - Zgłoszenie posła honorowego.
2. Autor - Sławomir Andrzej Zakrzewski
3. Poseł zgłaszający - Sławomir Andrzej Zakrzewski
4. Proszę o przegłosowanie projektu za miesiąc
5. Treść poniżej:

Treść uchwały:

Polska Inicjatywa Społeczna Na Rzecz Demokracji - ,,Alternatywny Sejm Polek i Polaków" ma zaszczyt zaprosić Pana Adama Bednarczyka do naszej Inicjatywy, w charakterze posła honorowego. Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę.
Za zgłoszonym projektem uchwały przez P.Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' zagłosowało za przyjęciem uchwały:
za - 6 osób
1.Dariusz Ciesielski
2.Krystyna Dajnowska
3.Edmund Fila
4.Zbigniew Kiluk
5.Maria Kuczyńska
6.Ryszard Zieliński
przeciw - 0
wstrzymało się - 3 osoby

Uchwała została przyjęta.

4. Wnioski formalne

a) Zgłoszony przez P.Wojciecha Bardońskiego o powołanie posła honorowego - P.Waleriana Dąbrowskiego -link Wniosek został zarejestrowany w kolejce projektów uchwał pod nr. 8

b) Zgłoszony przez P.Wojciecha Bardońskiego o powołanie komisji Sejmowej dotyczącej Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego -link Wniosek został zarejestrowany w kolejce projektów uchwał pod nr. 9

5. Zamknięcie obrad

Marszałek Sejmu - Zbigniew Kiluk zamknął obrady.
Maria Kuczyńska
 
Posty: 13
Rejestracja: 01 Lip 2013 16:45

Re: Protokoły z posiedzeń Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków

Postprzez Maria Kuczyńska » 18 Lis 2013 21:40

Protokół 4 sesji 2 kadencji Polskiej Inicjatywy Społecznej Na Rzecz Demokracji ,,Alternatywny Sejm Polek i Polaków''.

1.Otwarcie 4 sesji 2 kadencji
Marszałek Sejmu - Zbigniew Kiluk otworzył obrady ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków''

2.Lista obecności i ustalenie quorum
Sekretarz Kancelarii Sejmu - Maria Kuczyńska sprawdziła listę obecności, osób pełniących rolę posłów zwyczajnych.
Na 4 sesji z pośród 12 osób stawiło się 7.
Lista osób obecnych
1.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Kazimierz Hinz
4.Zbigniew Kiluk
5.Maria Kuczyńska
6.Sławomir Andrzej Zakrzewski
7.Ryszard Zieliński

Głosowania

a) nr.8 z kolejki uchwał
1.Tytuł - Zgłoszenie posła honorowego Pana Waleriana Dąbrowskiego
2.Autor - Wojciech Bardoński
3.Poseł zgłaszający - Wojciech Bardoński
4.Treść:Polska Inicjatywa Społeczna Na Rzecz Demokracji - ,,Alternatywny Sejm Polek i Polaków'' ma zaszczyt zaprosić Pana Waleriana Dąbrowskiego do naszej Inicjatywy w charakterze posła honorowego.Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę.
Za zgłoszonym projektem uchwały przez Pana Wojciecha Bardońskiego skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' zagłosowało za przyjęciem uchwały:
za - 7 osób
1.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Kazimierz Hinz
4.Zbigniew Kiluk
5.Maria Kuczyńska
6.Sławomir Andrzej Zakrzewski
7.Ryszard Zieliński
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Za przyjęciem projektu uchwały opowiedzieli się wszyscy posłowie ( 7 osób ),więc niniejsza uchwała została przyjęta.

b) nr.9 z kolejki projektów uchwał

1.Tytuł - Wniosek o powołanie komisji sejmowej dotyczącej Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego
2.Autor - Walerian Dąbrowski
3.Poseł zgłaszający - Wojciech Bardoński
4.Treść:Polska Inicjatywa Społeczna Na Rzecz Demokracji - ,,Alternatywny Sejm Polek i Polaków'' powołuje komisję sejmową której celem będzie praca nad powołaniem Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego.
Za zgłoszonym wnioskiem przez Pana Wojciecha Bardońskiego o powołanie komisji sejmowej dotyczącej Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego skierowanego do ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków zagłosowało za przyjęciem wniosku:
za - 7 osób
1.Krystyna Dajnowska
2.Edmund Fila
3.Kazimierz Hinz
4.Zbigniew Kiluk
5.Maria Kuczyńska
6.Sławomir Andrzej Zakrzewski
7.Ryszard Zieliński
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 7 posłów, zatem niniejsza uchwała została powołana.

4.Powołanie komisji sejmowej

Marszałek Sejmu zaapelował do wszystkich posłów:

,,Kto z państwa posłanek i posłów zwyczajnych i honorowych chce uczestniczyć w komisji do spraw powołania Alternatywnego Gabinetu Rządowo -Opiniotwórczego proszę o zgłaszanie się,a panią sekretarz o sporządzenie listy.Pierwsze posiedzenie,wybór przewodniczącego i ustalenie dalszych posiedzeń komisji odbędzie się zaraz po zamknięciu sesji.Regulamin,zakres działania itp.Komisja ustali sobie sama''.

W uczestnictwie komisji do spraw powołania Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego zgłosiło się 8 osób.
1.Krystyna Dajnowska
2.Wojciech Bardoński
3.Walerian Dąbrowski
4.Maria Kuczyńska
5.Zbigniew Kiluk
6.Henryk Krakowiak
7.Lucyna Wrzosek
8.Sławomir Andrzej Zakrzewski
Przewodniczącym komisji Alternatywnego Gabinetu Rządowo - Opiniotwórczego został wybrany Pan Walerian Dąbrowski,na którego zagłosowali wszyscy posłowie zwyczajni i honorowi.

5.Wnioski formalne

Marszałek Sejmu ogłosił termin przyszłego posiedzenia ,, Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków'' - w dniu 19 .01.2014r.

6.Zamknięcie obrad
Marszałek Sejmu - Zbigniew Kiluk zamknął obrady ,,Alternatywnego Sejmu Polek i Polaków''.
Maria Kuczyńska
 
Posty: 13
Rejestracja: 01 Lip 2013 16:45


Wróć do ASPiP - Alternatywny Sejm Polek i Polaków

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron