Aktualności NFP

Koordynatorzy NFP

Oddziały NFP

Pierwszy Kongres W-wa 10 czerwca 2017r

Drugi Kongres Czosnów 16 grudnia 2017r.

Narodowy Front PolskiII Kongres Narodowego Frontu Polski

16 grudnia 2017r.

Rada Frontu (druga kadencja)

Wojciech Bardoński
Dariusz Jaworowski
Mateusz Mielnik
Waldemar Kazimierz Markowski
Maria Kuczyńska
Marian Barański
Krzysztof Wojciechowski
Ryszard Milewski (*)
Marcin Kujawa (*)

(*) Decyzja nr 1 Rady Frontu z dnia 13 stycznia 2018r.

Panowie Ryszard Milewski(nr 17 na liście sygnatariuszy) oraz Marcin Kujawa (nr 234 na liście sygnatariuszy) zostają tymczasowo ograniczeni w prawach członka Rady Frontu za brak frekwencji, do czasu poprawy frekwencji będą pozbawieni prawa głosu, nie będą też uwzględniani przy ustalaniu kworum.


powrót na stronę NFP

Kanał usunięty przez cenzurę youtube