55 Arkadiusz Zbigniew Towenek

54 Waldemar Kazimierz Markowski

53 Grzegorz Toczek

52 Sławomir Rozwadowski

51 Hanna Błaszczak

50 Ludwik Wasiak

49 Bogdan Chamerski

48 Tadeusz Wójcik

47 Lech Szczeblewski

46 Janusz Słaby

45 Jan Popłoński

44 Jarosław Rokita

43 Kazimierz Piotrkowski

42 Zbigniew Molski

41 Przemysław Kendelewicz

40 Artur Gilewski

38 Bogusław Cebulski

37 Wiesław Nowicki

36 Bartosz Szczerba

35 Paweł Połanecki

34 Elżbieta Joanna Flis

33 Marcin WoŸniak

32 Robert Rutkowski

31 Krzysztof Szczurko

30 Józefa Teresa Gołębiowska

29 Małgorzata Bogumiła Kuczyńska

28 Kamil Magalski

27 Alicja Jadwiga Sędziak

26 Eugeniusz Murawski

25 Piotr Chróœciel

24 Mateusz Mielnik

23 Piotr Lubański

22 Jarosław Chmielewski

21 Kazimierz Hinz

20 Józef Janusz

19 Henryk Krakowiak

18 Włodzimierz Magalski

17 Jerzy Fijałkowski

16 Zbigniew Kiluk

15 Maria Czaradzka

14 Jan Morek

13 Marcin Kujawa

12 Jacek Królikowski

11 Kamelia Koronkiewicz

10 Maria Kuczyńska

9 Krystyna Dajnowska

8 Edmund Fila

7 Stanisław Kołodziejski

6 Marek Moczulski

5 Wojciech Bardoński

4 Eugeniusz Sendecki

3 Bogusław Rybicki

1 Sławomir Andrzej Zakrzewski