Aktualności NFP

Koordynatorzy NFP

Oddziały NFP

Pierwszy Kongres W-wa 10 czerwca 2017r

Drugi Kongres Czosnów 16 grudnia 2017r.

Trzeci Kongres W-wa 16 czerwca 2018r.
Narodowy Front Polski- Jeżeli jesteś osobą narodowości polskiej,

- Jeżeli jesteś zwolennikiem suwerennego, narodowego państwa polskiego, państwa respektującego Prawo Naturalne, które współcześnie najlepiej można utożsamić z Systemem Wartości Chrześcijańskich.

- Jeżeli domagasz się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

- Jeżeli domagasz się wydalenia imigrantów

Wstąp do nas!

Zadzwoń do jednego z koordynatorów Narodowego Frontu Polskiego!

Koordynatorzy NFP

- Kontakt - bezpośrednio tel. - 605 373 960Kolejne posiedzenie Rady Frontu

sobota 26 stycznia 2019r

Kolejne posiedzenie Rady Frontu odbędzie się w Warszawie ul. Chlewińska 18 o godz. 15.00 (tu mapka). Będziemy podsumowywać wybory i omawiać dalsze plany. Przy wejściu należy okazać dowód tożsamości. Wykaz osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu Rady Frontu poniżej. W razie dodatkowych pytań informacja tel. - 605 373 960.

Aktualna lista uczestników - chronologicznie - - Lista Rankingowa - - Rada Frontu*